06/01/2021

Mudelprojekteerimine

Ettevõtte pakub mudelprojekteerimise teenust (BIM-projekteerimine), millega on võimalik saavutada tellija ja ehitaja jaoks parem tulemus, kui tavalise 2D projekteerimise puhul, kuna selle käigus tulevad välja tööde kitsaskohad (šahtide suurused, erinevate kommunikatsioonide ristumised jms). Samuti on võimalik hinnata väga täpselt töödes kasutatavate materjalide mahtusid ning seeläbi tööde maksumust ja kuluvat aega.

Lõpptulemusena on tellijal võimalik saada projekteeritud kommunikatsioonide joonised 3D mudelitena.

Võimalikult täpse tehnosüsteemide projekteerimise eelduseks on läbimõeldud arhitektuurne ja konstruktiivne projekt.

Näide tehnosüsteemide mudelprojekteerimisest